FACEBOOK UN ÇEVRİMİÇİ DESTEK GRUBU İŞLEVİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: FIV KEDİ SAHİPLERİ ÖRNEĞİ

. Burçe AKCAN, Merve Gençyürek ERDOĞAN
2020 Intermedia International e-journal  
ÖZ Sağlık ile ilgili konularda, başta kronik hastalıklar olmak üzere pek çok hastalıkta fiziksel tedaviye tamamlayıcı bir yaklaşım olarak görülen ve psiko-sosyal destek sağlama amacı taşıyan destek grupları, internet teknolojisinin yaygınlaşması ile çevrimiçi bağlama taşınmıştır. Zaman ve mekândan bağımsız erişim imkânı ile kullanıcılar kendileri ile benzer problemlere sahip diğer kullanıcıların deneyimlerinden faydalanmakta; uygulanan tedavi prosedürünün doğruluğunu teyit edebilmekte ve her
more » ... ebilmekte ve her şeyden önemlisi, yaşadıkları sağlık problemlerinin psikolojik etkilerinin azaltılmasında gruptan duygusal fayda sağlamaktadır. Öte yandan, sözü edilen gruplarda kaynağın her zaman uzman kimliğinin olmaması ve verdiği tavsiyenin davranış boyutuna taşınması ihtimali ciddi riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalışma ile Facebook üzerinde yer alan ve FIV+ tanısı almış kedi sahiplerinin uluslararası destek grubu olarak nitelendirilen FIV+ Support Group adlı grup ele alınmıştır. Bu sayede grupta yer alan paylaşımların tematik olarak kategorilendirilmesi ve katılımcıların grup ile kurdukları bağın ortaya konması amaçlanmaktadır. Nitel bir tasarıma sahip olan bu çalışmada, çevrimiçi gözlem ve yarı yapılandırılmış soru formundan faydalanılmıştır. Çalışma neticesinde destek grubunda yer alan kedi sahiplerinin grupta bulunma nedenleri, grubun hayatlarında nasıl bir işleve sahip olduğu ve sağlık alanında karar verirken grupta paylaşılan içeriklerin rolü tartışılmıştır Anahtar Kelimeler: FIV, Facebook, Çevrimiçi Destek Grupları Extended Abstract: Today, the place of psychological support is indisputable in the treatment of all diseases, but there is no systematic about how and where the support will be provided. While some health institutions provide psychological support services within hospitals, as an alternative, there are also institutions independent from hospitals that provide psychological support communities. However, some diseases require individuals to stay at home and going out may be an important risk factor for patients. In some cases, individuals do not have enough financial conditions to afford this type of service or are often interrupted due to a continuity problem. In such cases, social media functions as an accessible alternative to the psychological support service provided in a face-to-face manner. Individuals who experience the same disease have the opportunity to come together online and social media facilitates this process.
doi:10.21645/intermedia.2020.68 fatcat:krm4zxec4rddfhfqux4q7bdule