On the thermodynamics of the irreversible phenomena. [I.]
O thermodynamice dějů nepřevratných. [I.]

Josef A. Theurer
1906 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML- CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz O thermodynamice dějů nepřevratných. Napsal Dr. Jos. Theurer, professor montanistické vysoké školy v Příbrami. Klassická thermodynamika, založená pracemi R. Clausia a W. Thomsona (Lorda Kelvina), vyvinula se na základě myšlenky dějů převratných*). Ději převratnými rozumí klassická thermodynamika děje takové,
more » ... mika děje takové, jež stejně jsou možný dvěma protivnými směry; jsou to děje, při nichž po stránce tepelné rovná se te plota zdroje tepelného, s nímž pracující hmota teplo vyměňovati může, teplotě pracující hmoty až na nekonečně malou veličinu, tak že jest třeba jen nekonečně malé změny, aby výměna tepla dala se směrem protivným. Po stránce mechanické vyžaduje se při dějích převratných, aby na př. tlak pracujícího plynu rovnal se -až na nekonečně malou veličinu -tlaku zevnějšímu. Důsledkem těch -a obdobných -požadavků jest, že pod mínky jak thermické, tak mechanické a j.. při nichž převratný děj se koná, představují -až na nekonečně malé veličinystav rovnovážný. Proto děje takové časově probíhají nekonečně zvolna, skládajíce se z nepřetržité řady rovnovážných stavů. I netvoří převratné děje ideální případy pouze proto, že při nich nebéře se zřetel k tření, odporu prostředí, viskositě a pod., nýbrž nadto ještě pro jejich nekonečně pomalý průběh. Nesmírný pokrok, který na základě bližšího propracování převratných dějů, najmě kruhových, t. j. uzavřených, se stal ve všech oborech fysiky i ve fysikální chemii, jest znám, a pnou *) "R-eversible" a "irreversible" označují v následující stati slovy "převratný" a "nepřevratný" na místě zhusta u nás užívaných slov "zvratný" a "nezvratný". Ač s1ovo "zvratný", jež značí v mathematice pojem "reciproký", dosti dobře vystihuje protivu dějů, konaných směrem přímým i převráceným, přece -jak se mi zdá -nehodí se zcela k ozna čení řečeného pojmu, hlavně vzhledem ke slovu "nezvratný", jež má již SVU J význam jiný, pojem irreversibility nijak nevystihující. 7
doi:10.21136/cpmf.1906.121201 fatcat:kmnrdem5arfyxkgrrwxrrx5v2e