National and Foreign Experience of the Use of Controlling in Activities of Enterprises
Вітчизняний і зарубіжний досвід використання контролінгу в діяльності підприємств

I. M. Iakymchuk, Kyiv National University of Construction and Architecture, O. Е. Demochani, Kyiv National University of Construction and Architecture
2019 Bìznes Inform  
2019 ЯКИМЧУК І. М., ДЕМОЧАНІ О. Е. УДК 002.9:65.658 JEL: M10 Якимчук І. М., Демочані О. Е. Вітчизняний і зарубіжний досвід використання контролінгу в діяльності підприємств Метою статті є дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду використання контролінгу в діяльності підприємств. Розкрито особливості розвитку контролінгу та його використання на підприємствах США, Великобританії, Німеччині, Польщі. Наведено основні проблеми, які виникають під час упровадження системи контролінгу на
more » ... нтролінгу на підприємствах. Розглянуто головні етапи, які дають можливість ефективно, швидко та з мінімальними затратами впровадити контролінг на підприємстві. Встановлено, що закордонні фахівці застосовують систему контролінгу досить довго, а прибуткова робота підприємств у значній частині розвинених країн є підтвердженням ефективності впровадження цієї системи, що є цілісною концепцією управління фінансово-економічним процесом господарських суб'єктів. З'ясовано, що в Україні запровадження контролінгових методів знаходиться на початковому етапі, але спостерігається поступове впровадження їх на підприємствах. Обґрунтована актуальність застосовування в управлінні фінансовими ресурсами українських підприємств засобів та методів контролінгу на базі дослідження досвіду закордонних колег. Запропоновано використання зарубіжного досвіду впровадження контролінгу та його практичного розвитку як ефективного інструменту обґрунтовування управлінських рішень в діяльності підприємств України. Ключові слова: контролінг, підприємство, зарубіжний досвід, управління, вітчизняний досвід, проблеми системи контролінгу. DOI: Рис.: 1. Бібл.: 5. Якимчук Ірина Миколаївна -кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури (просп. Демочані Олена Едуардівна -аспірантка кафедри менеджменту і будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури (просп.
doi:10.32983/2222-4459-2019-11-355-361 fatcat:ukraeym7i5h4hpzcfr3k75gsr4