Heutagógiai módszerek alkalmazása a vállalkozói képzésekben
Application of Heutagogical Methods in Entrepreneurship Education

Gál T., Kovács B., Árváné Ványi G.
2018 International Journal of Engineering and Management Sciences  
Absztrakt. Kuit és Fell (2010) szerint az oktatóknak ma az a feladata, hogy a tanulóknak az élethosszig tartó tanulási készségét fejlesszék, akik képesek arra, hogy hatékonyan és kreatívan alkalmazzák a készségeiket és a kompetenciáikat az új helyzetekben egy állandóan változó világban. Kamenetz (2010) szerint ma már sem a pedagógiai, de még az andragógiai oktatási módszerek sem megfelelőek arra, hogy felkészítsék a tanulókat a munkahelyen való helytállásra, ezért sokkal inkább egy önirányított
more » ... bb egy önirányított és önmeghatározott megközelítés szükséges, amelyben a tanuló reflektál arra, hogy mit és hogyan tanult meg, és amelyben az oktató megtanítja a tanulót, hogy hogyan tanítsa önmagát. A heutagógia koncepciója olyan alapelveket és gyakorlatokat nyújt, amelyek választ adhatnak a fentiekben felsorolt kihívásokra a felsőoktatásban. A szerzők tanulmányukban azt vizsgálják, hogy hogyan adaptálhatóak a heutagógiai módszerek a vállalkozói kurzusokon és hogyan értékelik a hallgatók ezeket a kurzusokat. Abstract. According to Kuit and Fell (2010) the educators' task is to develop the learners' lifelong learning skills to be able to apply their skills and competences in and efficient and creative way in new situations in a constantly changing environment. Kamenetz (2010) argues that neither the pedagogical nor the andragogical teaching methods are suitable for performing well in their job, but more and more a self-directed and self-determined approach is needed in which the learner reflects on what and how he learned, and the educator teaches the learner how to teach himself. The concept of heutagogy provides such principles and practices which can give an answer for the above-mentioned challenges in higher education. The authors examined how the heutagogical methods can be adapted at entrepreneurial courses and how the students evaluated these courses. Bevezete s Kuit és Fell (2010) szerint az óktatóknak ma az a feladata, hógy a tanulóknak az élethósszig tartó tanulási készségét fejlesszék, akik képesek arra, hógy hatékónyan és kreatívan alkalmazzák a készségeiket és a kómpetenciáikat az új helyzetekben egy állandóan váltózó világban. Kamenetz
doi:10.21791/ijems.2018.4.30. fatcat:k5nses5jbfhfpkdrjay4d2hthe