Erken Cumhuriyet Döneminde Sağlıklı Bireyin İnşası: Pronatalist Politikalar, Çocuk Sağlığı ve Verem

Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu
2019 Sosyoloji Dergisi  
Öz Bu makale, Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde nüfus meselesini çocuklara ve çocukların sağlığına atfedilen anlamlar üzerinden değerlendirerek incelemektedir. Makalede pronatalist politikalar ile vatandaşlık eğitiminin iç içe geçtiği bir halk sağlığı anlayışı anlatılmakta; verem konusu özelinde dönemin sağlık sorunlarına üretilen çözümler tartışılmaktadır. Hekimler tarafından dönemin sağlık propagandası dergilerinde kaleme alınan yazılar üzerinden 20. yüzyıl ile beraber halk sağlığı
more » ... halk sağlığı uygulamalarının temel odak noktasında yaşanan dönüşüm, kişisel hijyenin sosyal sorumluluk alanına itilişi ve modern tıp tarafından sınırsız bir müdahale alanına dönüştürülmesi konu edilmektedir. Anahtar Kelimeler Verem • Sağlık sosyolojisi • Nüfus • Erken Cumhuriyet Dönemi • Çocuk sağlığı • Pronatalist politikalar • Öjeni • Tıp tarihi Constructing the Healthy Individual in the Early Republic: Pronatalist Policies, Child Health, and Tuberculosis Abstract This article studies the issue of population in Turkey during the Early Republican Period by assessing the meanings attributed to children and children's health. The article discusses the approach to public health, wherein pronatalist policies and citizenship education are intertwined, and deliberates the solutions produced for the health problems of the period by focusing on the case of tuberculosis. By examining articles physicians wrote in health propaganda journals of the period, this article discusses how the focus of public health practices transformed in the 20th century, the direction personal hygiene took towards an area of individual responsibility, and how modern medicine was transformed into an unlimited field of intervention.
doi:10.26650/sj.2019.39.2.0104 fatcat:oh5cqg3njvftblsrryags7wd5a