Problem odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe w czasie trwania postępowania z możliwością zawarcia układu

Rafał Adamus
2020 Studia Iuridica Lublinensia  
<div><p>The study is devoted to the problem of management board members' liability for social insurance contributions arising during the course of proceedings with the option of concluding an arrangement based on the provisions of both the Bankruptcy and Reorganization Law and the Restructuring Law. It defends the view that a member of the management board is not responsible for liabilities under social security contributions arising during the course of proceedings with the option of
more » ... option of concluding an arrangement, initiated in good time, conducted on the basis of the provisions of the Bankruptcy and Reorganization Law as well as on the provisions of the Restructuring Law.</p></div>
doi:10.17951/sil.2020.29.1.11-26 fatcat:vggefcigovh4va26aqthjc5oxm