"САВРЕМЕНИ НОВИ САД" – МЕЂУРАТНИ ЛОКАЛНИ НЕДЕЉНИ ТАБЛОИД

Vladimir Barović
1970 Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  
У истраживању се анализира лист "Савремени Нови Сад" који представља први локални недељни таблоид у међуратној историји новосадске журналистике. У раду смо изнели тематски опус посматраног медија који се бавио градским темама, скандалима, сензационалним вестима, проституцијом, корпуцијом, криминалном, спортом, а било је и рубрика које се баве сатиром и шалом. У редакцији тог медија окупила се група новосадских новинара коју предводи Велисав Спасић. Анализирани медиј у структури је имао доста
more » ... ри је имао доста локалних вести, коментара, цртица, козерија и уредничких уводника. Анализом медијског дискурса може се установити да је тај медиј имао новинаре који се воде таблодиним резоном да је занимљивост и сензационализам важнији од јавног интереса. Због текстова у којима се нападају личности, редакција је више пута добијала озбиљне претње. "Савремени Нови Сад" одликују одличне карикатуре, мали број фотографија и скромне графичке могућности. Лист је као таблоид имао одређену улогу у међуратној журналистици на српском језику јер је хроничар разних градских скандалозних догађаја и процеса који излазе из оквира стандардне политичке и привредне историје Новог Сада.
doi:10.19090/gff.2017.2.119-133 fatcat:wewldquxuzbrtihd3z2km3yceq