Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği

Koray Özcan
2009 Middle East Technical University Journal of the Faculty of Architecture  
doi:10.4305/metu.jfa.2009.2.1 fatcat:72g5fayxp5cirho5fkshc7qtrm