Analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w wybranych regionach Polski

Paulina Piórkowska
2016 Catallaxy  
Motywacja: Analiza koncentracji działalności gospodarczej w wybranym regionie Polski, w odniesieniu do obszaru referencyjnego, jest przydatna w procesie decyzyjnym w zakresie wyboru miejsca lokalizacji danego przedsiębiorstwa. Umożliwia ona także sprawdzenie perspektyw rozwojowych wybranych regionów.Cel: Celem artykułu jest analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w Centralnym i Południowo-Zachodnim Regionie Polski. Na podstawie liczby nowo zarejestrowanych podmiotów
more » ... trowanych podmiotów gospodarczych obliczono wskaźnik lokalizacji ukazujący koncentrację przestrzenną przedsiębiorstw w tych obszarach.Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwe było wskazanie sekcji według PKD, które były najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Wskazano także te sekcje, które zawierają się w najbardziej pożądanej klasie wskaźnika lokalizacji ze względu na jego wysoki poziom i korzystną dynamikę. Są one fundamentem rozwoju gospodarki regionalnej w Centralnym i Południowo-Zachodnim Regionie Polski.
doi:10.24136/cxy.v1i1.1 fatcat:og36e5ue3rdwvn45dgscmapb5u