Career development in international human resources management
Razvoj karijere u međunarodnom menadžmentu ljudskih resursa

Aleksandra Stoiljković
2018 Ekonomija: teorija i praksa  
Sažetak: Međunarodni radni angažmani (zadaci) predstavljaju jedan od najefektivnijih alata za razvoj talenata i unapređenje karijere zaposlenih u međunarodnom menadžmentu ljudskih resursa. Međunarodni angažmani koji su vođeni učenjem su u velikoj meri razvojnog karaktera, odnosno cilj ovih angažmana jeste razvoj kompetencija i unapređenje karijere. Cilj rada jeste da se utvrdi da li preduzimanje međunarodnih angažmana ima pozitivan uticaj na dugoročne karijere zaposlenih unutar i/ili izvan
more » ... ar i/ili izvan njihovih matičnih kompanija. Rezultati istraživanja prikazuju da međunarodni angažmani, ukoliko su integrisani u dugoročni plan razvoja karijere zaposlenog i kompanija adekvatno upravlja svim fazama ovog procesa, treba da imaju pozitivan uticaj na dugoročne karijere zaposlenih unutar i/ili izvan njihovih matičnih kompanija, s obzirom na to da preduzimanjem međunarodnih angažmana zaposleni unapređuju bazu svojih kompetencija, što ih čini vrednijim i na eksternom tržištu rada. Ključne reči: ekspatrijati, međunarodni angažmani/zadaci, karijera, multinacionalne kompanije (MNK), repatrijati. UVOD Kompanije koje su internacionalizovale svoje poslovanje suočavaju se sa znatno kompleksnijim uslovima poslovanja u odnosu na kompanije koje posluju isključivo na domaćem tržištu. Internacionalizacija poslovanja podiže i sistem upravljanja takvim kompanijama na složeniji nivo, te se i 1 Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Subotica, Segedinski put 9-11,
doi:10.5937/etp1803086s fatcat:gfdctnugdbdl7e7zakh3y5nmhu