Media framing of the protests at the Faculty of Philosophy in Zagreb
Medijsko uokviravanje prosvjeda na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Marina Đukić
2017 CM. Communication and Media  
Sažetak: S obzirom na prisutnost ideološkog utjecaja medija u područjima u kojima korisnici nemaju alternativne ideološke izvore ili osobna iskustva te činjenicu da je i samo vrjednovanje i izbor vijesti i događaja vođen određenim ideološkim sustavom, u radu se ispituje mjera u kojoj su prisutni osnovni elementi novinarske ideologije u medijskom izvještavanju o prosvjedima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U radu se koristila metoda analize medijskog sadržaja na trima online news portalima
more » ... e news portalima Indeks. hr, Tportal.hr i Net.hr u razdoblju od dva mjeseca. Istraživanjem je obuhvaćeno 111 tekstova. Kroz prizmu paradigme protesta, a na temelju teorije o uokviravanju medijskih sadržaja, osnovni cilj rada bio je utvrditi postoje li određeni čimbenici utjecaja koji su skriveno ili otvoreno uzrokovali da se navedena priča predstavi na određeni način. Istraživanje je pokazalo da u medijskom izvještavanju o prosvjedima dominiraju medijski okviri morala, odgovornosti i sukoba čime su mediji u fokus izvještavanja umjesto samo rješavanje problema stavljali sukob i prebacivanje odgovornosti na različite aktere događaja, koji su izravno ili neizravno u isti uključeni, ali i one koji to uopće nisu. Novinarska je ideologija ipak u manjoj mjeri utjecala na medijski sadržaj jer je izostao fokus na elitne izvore informacija i aktere mada se naglašavala neuobičajenost sukoba. Selekcija izvora informacija pokazala je da u kriznoj situaciji poput ove prosvjednici (formalne i neformalne institucije vezane za prosvjed na Filozofskom fakultetu) nisu bili marginalizirani izvor informacija već su dobili većinski medijski prostor. Ključne riječi: novinari, ideologija, društvene mreže, medijski okviri, prosvjed, izvori informacija 1 Kontakt sa autorkom: mdjukic@unios.hr ORIGINALNI NAUČNI RAD
doi:10.5937/comman12-14516 fatcat:63t3alar4jfzpkh73t2j6xwkky