Lichen spinulosus
Liszaj kolczysty

Michał Sobjanek, Monika Sikorska, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Roman Nowicki
2014 Przegląd Dermatologiczny  
Przegląd Dermatologiczny 2014/5 397 STRESZCZENIE Wprowadzenie. Liszaj kolczysty jest rzadką, łagodną dermatozą należącą do kręgu zaburzeń rogowacenia mieszkowego. Schorzenie charakteryzuje się występowaniem małych, hiperkeratotycznych, mieszkowych grudek w kolorze skóry, grupujących się w większe owalne ogniska. Zmiany, najczęściej symetryczne i asymptomatyczne, lokalizują się na skórze kończyn, tułowia, szyi, rzadko na twarzy. Choroba rozpoczyna się zwykle w drugiej dekadzie życia, częściej u
more » ... życia, częściej u chłopców. Etiopatogeneza liszaja kolczystego nie jest znana. W leczeniu wykorzystuje się preparaty keratolityczne, emolienty, a także miejscowe glikokortykosteroidy, retinoidy, dziegcie oraz pochodne witaminy D. Schorzenie nie było dotychczas opisywane w polskiej literaturze medycznej. Cel pracy. Prezentacja rzadkiego przypadku liszaja kolczystego występującego u dziecka oraz przegląd piśmiennictwa. Opis przypadku. U ogólnie zdrowego, 8-letniego chłopca od kilku lat na skórze kolan i podudzi występowały drobne, symetryczne, hiperkeratotyczne grudki przymieszkowe grupujące się w blaszki. Obserwowano ponadto zmiany hiperkeratotyczne w obrębie skóry powiek i nosa. W badaniu histopatologicznym stwierdzono czop rogowy w rozdętym mieszku włosowym oraz niewielki naciek zapalny. Po miejscowym zastosowaniu keratolityków i emolientów uzyskano częściową poprawę stanu miejscowego. Wnioski. Liszaj kolczysty jest rzadko występującą dermatozą wymagającą różnicowania z innymi zaburzeniami rogowacenia mieszkowego, a także z wypryskiem pieniążkowatym, łuszczycą, odmianą mieszkową liszaja płaskiego, zmianami wywołanymi tarciem (ang. frictional childhood eruptions), a także zmianami w przebiegu kiły (ang. miliary pustular syphilis). ABSTRACT Introduction. Lichen spinulosus is a rare, benign dermatosis representing follicular keratotic disorders. It is characterized by follicular keratotic papules grouped into large patches. Symmetrical and often asymptomatic lesions affect the limbs, trunk, neck and very rarely the face. The etiopathogenesis of lichen spinulosus is unclear. The disease has been reported predominantly in children in the second decade of life, more frequently in boys. For the treatment keratolytics and emollients are mainly used. Topical corticosteroids, retinoids, tar preparations and vitamin D analogs are also useful. The disease has not been reported in Polish medical literature.
doi:10.5114/dr.2014.46070 fatcat:ko553d623zh7tkjzsgmmm2mwkq