The Higher Education System in the Field of Hospitality Tourism Management: A Comparative Analysis between Turkey, Switzerland and Germany

Kadir ÇAKAR, Beykan ÇİZEL
2015 Mediterranean Journal of Humanities  
The worldwide increasing need for qualified employment due to an increased level of competition derived from globalization makes not only education systems debatable but also the higher educational systems of countries. One of the important policies for emerging countries is to provide a better higher education system. Necessary steps are taken by governments to increase competitiveness which is regarded as their first priority. One of the significant strategies for emerging countries is to
more » ... countries is to provide a better higher education system by adapting that which developed countries have, and the crucial way of doing so is to improve and ensure the adaptability of the higher education system that considers cultural differences and needs. Therefore it is believed essential that the significance of research being conducted on higher education systems employs a comparative approach. The present study aimed to compare and discuss the field of Tourism Management in the higher education systems of three countries (Turkey, Germany and Switzerland). Öz: Küresel rekabetin artması ile birlikte nitelikli istihdam ihtiyacı dünya genelinde artmakta ve bu durum ülkelerin tüm eğitim sistemleri üzerinde ve yoğun olarak da yükseköğretim sistemleri üzerindeki tartışmaları artırmaktadır. Yükseköğretim kurumlarında kaliteli eğitim öğretim sunma, gelişmekte olan ülkelerin temel ve öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. Hükümetlerin önemli önceliklerinden biri, daha iyi bir yükseköğretim sistemiyle ülkelerin rekabet gücünün artırılmasıdır. Eğitim sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılan önemli stratejilerden bir tanesi gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyerek iyi uygulamaları kültürel ihtiyaçlar ve farklılıklara göre uyarlayarak kullanmaktır. Bu nedenle özellikle eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyen çalışmaların önemli faydalarının olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada Turizm eğitimi bağlamında üç ülkenin (Türkiye, Almanya ve İsviçre) yükseköğretim sistemleri karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.
doi:10.13114/mjh.2015214565 fatcat:mhoovjec5bbbtmggtrengyq64m