Potamonimy odantroponimiczne w dorzeczu Wisły (problemy metodologiczne i typologia nazw)

Urszula Bijak
2019 Onomastica  
doi:10.17651/onomast.63.8 fatcat:6c2nniid2zbfxgsrjbo3bqjamu