Renato Raffaelli - Alba Tontini, Lecturae Plautinae Sarsinates X : «Menaechmi»

Bruno Rochette
2009 Journal of Classical Philology  
doi:10.33776/ec.v13i0.32 fatcat:5bk3ur7rwfauhiomd66zz5cdfu