Initial assessment of a baby with indeterminate sex

KSH De Silva
2009 Sri Lanka Journal of Child Health  
doi:10.4038/sljch.v37i4.303 fatcat:nrwrhni7n5evbkupftpnuswp3q