Exegi Monumentum Iwana Franki

Stefan Kozak
2016 Studia Polsko-Ukraińskie  
Swe erudycyjne studium -Drugi «Testament» literatury ukraińskiej (Druhyj «Zapowit» ukrainśkoji literatury) -znakomity uczony Jurij Szerech 1 kończył uwagami, mającymi kluczowe znaczenie dla badacza ukraińskiej literatury, kultury oraz myśli filozoficznej i społecznej. Porównując ten utwór z pierwszym testamentem literatury ukraińskiej, tj. Testamentem Tarasa Szewczenki, Jurij Szerech podkreśla, że nie umniejszając w niczym geniuszowi autora Kaukazu i Neofitów, łączącego koncepcję wolności
more » ... y z rewolucją i systemem prawa i sprawiedliwości, Drugi «Testament» literatury ukraińskiej Iwana Franki wysunął na plan pierwszy problematykę filozofii dziejów. Wyjaśnienia ich sensu poeta szukał w historii i teologii dziejów, pytając o ich cel ostateczny. Jednocześnie był świadom, iż ważną przesłanką tych rozważań jest problematyka ontologiczna, a więc kwestie istnienia ludzkiego, natury ludzkiej, człowieczeństwa, miejsca człowieka w świecie, jego roli wobec otoczenia, a także podstaw więzi społecznej oraz relacji do środowiska przyrodniczego i społecznego. Konkludując, Jurij Szerech podkreśla, że swoim Mojżeszem Franko postawił literaturę ukraińską "na progu otwierającym 1 J. Szerech, Tretia storoża. Literatura. Mystectwo. Ideołohiji, Kyjiw 1993.
doi:10.32612/uw.23535644.2016.pp.21-31 fatcat:dgrijoca2fb37bn7aoohfcjz2m