WOMEN PROFESSORS IN PEDAGOGICAL AND ART HIGHER KYIV EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN 1920S
ЖІНКИ — ВИКЛАДАЧІ ПЕДАГОГІЧНИХ І МИСТЕЦЬКИХ ВИШІВ КИЄВА У 1920-ті РОКИ

Alla Dovzhyk
2017 Kiïvsʹkì ìstoričnì studìï  
Науковий журнал № 2 (5) • 2017 р. УДК 378-055.2:94(477)«1920» 53 Алла Довжик ЖІНКИ -ВИКЛАДАЧІ ПЕДАГОГІЧНИХ І МИСТЕЦЬКИХ ВИШІВ КИЄВА У 1920-ті РОКИ У статті досліджується процес формування у 1920-ті роки корпусу жінок-викладачів у педагогічних і мистецьких вишах Києва -Київському інституті народної освіти, Київському художньому інституті й Київському музично-драматичному інституті імені М.В. Лисенка. Розглядаються шляхи залучення жінок до вишів та їхня науково-педагогічна діяльність. Ключові
more » ... ьність. Ключові слова: жінки -викладачі вищих навчальних закладів, Київський інститут народної освіти, Київський художній інститут, Київський музично-драматичний інститут імені М.В. Лисенка. Сьогодні жінки посідають вагоме місце у системі вищої освіти, науки і мистецтва. Однак така ситуація з наданням жінкам рівних з чоловіками прав у науково-педагогічній діяльності існувала не завжди. У Російській імперії, до складу якої входили українські землі, до другої половини ХІХ ст. жінки не мали доступу до вищої освіти. Викладацька та наукова діяльність залишалась прерогативою виключно чоловіків 1 . У той же час під впливом передової західноєвропейської думки поступово змінюється ставлення до призначення жінки в суспільстві і, відповідно, ситуація з доступом жінок до вищої освіти і науки. Проведення в Російській імперії ліберальних реформ 1860-1870 років сприяло включенню жінок до сфери економічної та громадської діяльності. У результаті боротьби за рівноправність жінки поступово почали ставати поруч з чоловіками у сфері освіти, медицини, мистецтва і науки. З кінця ХІХ ст. з'являються вчительки початкових шкіл і гімназій, акушерки, сестри милосердя, лікарки, жінки соціологи, статисти, географи, економісти, філологи, історики тощо. А згодом з'являються перші жінки -науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів. Метою розвідки є спроба за архівними матеріалами кількох київських вишів, зокрема Київського інституту народної освіти (КІНО), Київського художнього інституту (КХІ) і Київського музично-драматичного інституту ім. М.В. Лисенка (КМДІ), окреслити питання формування корпусу жінок -викладачок ВНЗ Києва: освіта, вік, науково-педагогічна діяльність, соціальне походження, національна приналежність, соціальна адаптація в умовах трансформації українського суспільства 1920-х років.
doi:10.28925/2524-0757.2017.28 fatcat:seorrgtnbrdxtmxzwybpdy37ju