Joint Interviews in Casework Practice

Sanford N. Sherman
1959 Social work  
Mykolo Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, Socialinės politikos katedra Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius Telefonas 274 06 05 Elektroninis paštas spk@mruni.lt Pateikta 2005 m. spalio 20 d. Parengta spausdinti 2005 m. lapkričio 23 d. Santrauka Europos Sąjungos šalyse XX a. dešimtame dešimtmetyje įsibėgėjusios kovos su skurdu (kiek vėliausu skurdu ir socialine atskirtimi) kontekste sąvoka "socialinė atskirtis" yra tapusi beveik kultine. Europos Sąjungos lygmeniu socialinės
more » ... niu socialinės atskirties mažinimui ir socialinės sanglaudos stiprinimui skiriama labai daug dėmesio. Tai liudija ir specializuotų institucijų įsteigimas 1 , ir publikacijų šia tema gausėjimas. Šioje srityje pažengusios Europos Sąjungos šalys turi ir atitinkamas nacionalines ne tik administravimo 2 , bet ir mokslinių tyrimų 3 institucijas socialinės atskirties ir sanglaudos klausimams spręsti. Lietuva, siekusi narystės ES, o dabar jau tapusi ES nare, kaip valstybė narė taip pat turėjo prisiimti tam tikrus nacionalinius įsipareigojimus skurdo ir socialinės atskirties atžvilgiu 4 . Tad ir Lietuvoje socialinė atskirtis vis dažniau tampa kertine sąvoka kuriant socialinės politikos priemones.
doi:10.1093/sw/4.2.20 fatcat:lcy3pmrnlfc2ffy4sfzmqjy7qe