"ЛЕГЕНДА ЗА ЛАМИЈАТА ОД ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО": ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНАТА АВТЕНТИЧНОСТ

Ермис Лафазановски
2002 EthnoAntropoZoom  
Apstrakt: Predmet na obrabotka na ovoj trud pretstavuvaat makedonskite narodni legendi, veruvawa i pretstavi povrzani so postoeweto na lamijata od Ohridskoto Ezero. Kako posebni to~ki za analiza vo razrabotkata na ova tema se zemeni univerzalnite i mitskite pretstavi vo konstrukcijata na regionalnata avtenti~not, so poseben osvrt na interpretacijata na kosmolo{kiot aspekt. Vo prodol'enie teoretski se analizira soodnosot pome|u imaginarnoto i realnoto vo domenot na interpretacijata na
more » ... ijata na stvarnosta. Klu~ni zborovi: narodni prikazni, legendi, lamja, imaginarno, realano, interpretacija Univerzalni i lokalni mitski pretstavi vo konstrukcijata na regionalnata avtenti~nost Edna narodna legenda zapi{ana vo Struga veli vaka: "Po slu{awe od stari lu|e, ja to sum go slu{al. Imavme nie ovaj ortaci (...) Gligor Topuska se vika{e, taka. I toj to vreme v koliba }e zastoevme, nie ko deca, }e ni ka'e{e: 'Da, sega nie minuvame nasred ezero, porano ne smeevme da minuvame. Se pla{evme od lamijata {to stoela sred ezero i napa|ala na ~un~iwa, na onie {to pominuvale. Taka, na primer, ovoj Dio {to ima{e ~un golem, za stoka da nosit Pogradec to vreme, vo turskoto, duri dolgo vreme ne smeel da pominit niz sred ezero, ami vrtel tamu na Pe{tani, Trpezica, Sv. Naum, pa da odit vo Pogradec. Taka duri 1900 godina, 1850-1900 godina se oslobodile da minuvaat niz ezeroto. U stvari, toa vistinski nemalo, ami tie takvi ubexewe deka ne smeelo da vrvet. Duri pak ako e ~un so pogolemi kori, taka, koj nosel 4000 do 5000 kila, so takvo golemo vozilo se odlu~ile da pominet. Inaku pak so malo ~un~e ne vrvele.'" (AIF, 816)
doi:10.37620/eaz0220164l fatcat:qayse4njsbdi3ev7dak5c2d4by