Legal Aspects of the Admission of Autonomous Cars to Traffic – a Task for the Polish Legislator. Outline of the Problem
Prawne aspekty dopuszczenia pojazdów autonomicznych do ruchu lądowego – wyzwanie dla polskiego ustawodawcy. Zarys problemu

2018 Studia Prawno-Ekonomiczne  
Rozwój technologii zmierza w kierunku wprowadzenia do obrotu pojazdów autonomicznych, to znaczy zdolnych do poruszania się bez udziału kierowcy. Rozwiązanie problemów technicznych oraz konstrukcyjnych jest równie istotne jak przygotowanie na ruch takich pojazdów systemu prawnego. Pierwsze uregulowania prawne pojawiają się w poszczególnych stanach Stanów Zjednoczonych. Na podstawie wybranych z nich w artykule zostanie zdefiniowany pojazd autonomiczny, jak i jego operator oraz zostanie
more » ... zostanie przedstawione podejście prawodawców stanowych do omawianej materii. Z kolei nastąpi przełożenie tych rozważań na grunt prawa polskiego ze wskazaniem kwestii szczegółowych, które wymagają reakcji polskiego ustawodawcy. Przede wszystkim należy określić: warunki techniczne dopuszczenia pojazdów autonomicznych do ruchu oraz kategorie osób uprawnionych do ich prowadzenia, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadki spowodowane przed pojazdy autonomiczne oraz zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia drogowe.
doi:10.26485/spe/2018/107/6 fatcat:bjl4aidbcjhples5xbu3zsvsmm