KROONIKA ILMAST, VILJAST JA MEIST ENDIST

Enno Kalde
unpublished
Juba ajaloolistest materjalidest võib leida fakte, et inim-konda on läbi aegade edendanud põhiliselt kaks asjaolu: uudishimu ja elulised vajadused. Loogiliselt võivad need asjaolud haakuda praeguste põllumeeste jt prob-leemidega, seepärast räägin mõnest olulisemast. Tiibetis, Indias jt idamaades oli juba ammu koosta-tud looduse kalendreid, nende järgi määrati ilma seisu-korda saabuvaks vilja-aastaks jm elulisteks vajadusteks. Seni ei ole käesoleva artikli autor neist kalendreist leid-nud fakte
more » ... ist leid-nud fakte ega ka usulisi hoiakuid, mille alusel oleks ennustatud maailma lõpu saabumist. Meile tuntud Piib-lis on aga käsitletud maailmalõpu saabumist. Mida see maailma lõpu mõiste tähendab ja millal see saabub, seda ei selgitata. Maailma lõppu on siiski aeg-ajalt kuuluta-tud. Neist viimane algas ca 1997. aasta paiku, kui öeldi, et aastaks 2000 tuleb maailma lõpp. Siiski jäi see tule-mata. Nüüd on Kesk-Ameerikas maiade kultuuri uurija Sam Osmanagichi ühe vihje järgi maailma lõpu saabu-mist pikendatud 2012. aasta lõpuni (9). Meil Eestis on viimase kümne aasta jooksul intensii-vistunud järjekordne maailma lõpu kuulutamise mudel. Selle mudeli järgi inimesed ise põhjustavad lähimal ajal maailma lõpu saabumise. Selle nähtuse põhjustaja on kasvuhoonegaaside (täpsemalt seda ei selgitata) suure-nemine ja atmosfääris osoonikihi O 3 vähenemine, mille tagajärjel suureneb atmosfääris (loogiliselt, kus me elame) ultraviolettkiirgus (UV, ühikuid ei täpsustata), hävitab maapealse elutegevuse jne. Peale selle kaasneb nende nähtustega lähimal ajal jäämägede sulamine, seoses temperatuuri tõusuga 2-3 0 C võrra, mis põhjus-tab ookeanides, seejärel Läänemeres veetõusu, ohusta-des üleujutustega põllumehi jt Eestis ning mujal. Ainus ellujäämise võimalus on igasuguse senise elutegevuse katkestamine ja Noa laeva ehitamine. Käesoleva artikli autori oletusel võivad maailma lõ-pu ettekuulutamise faktid ohustada põllumajandust ning põhjustada inimestel täiendavat stressi, seoses sellega aga tähelepanu vähenemist, alkoholi tarvitamist jms, millega omakorda on seotud avariid liikluses. Seepärast pean vajalikuks analüüsida O3 ja UV-kiirguse tekkepõhjusi ning mõningaid UV-kiirguse omadusi seoses põllumajandusega.
fatcat:tc2ry7aqona5pagfylvbi2xhme