OYLUM HÖYÜK'TE DAGAN KÜLTÜ?

Hatice Kübra ENSERT
2017 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Özet: (OY10 Env. 065 Kazı Env. No.lu) krem renkli bir taş ( kireçtaşı?) silindir mühür (Res.1, Çiz. 1), Oylum Höyük'te 2010 kazı sezonunda L22 Açması ÖBY 102'den açığa çıkmıştır. Mührün yüksekliği 1. 9 cm., çapı 1 cm ve delik çapı 0.3 cm.dir. Bu mühür Suriyeli-Anadolulu Linear-Kursiv grubuna aittir. Bu grup mühürlerin daha erken Suriyeli mühürlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Söz konusu silindir mühürler bir bölgede/atölyede üretilmiş gibi görünmektedir. Kuzeyde Anadolu'dan güneyde
more » ... dan güneyde Filistin'e, batıda Kıbrıs'a kadar geniş bir bölgeye yayılmıştır. Bu silindir mühürlerin ana konusu, belirli fiziksel ve giysi tarzları olan ve bir elini kaldırmış, semboller, çeşitli hayvanlar, bitkiler, altarlarla münavebeli olarak düzenlenmiş olan figürlerdir. Sahnenin alt ve üst kenarını düz bir hat belirler. Oylum mühründe ve diğerlerindeki başak tasvirleri Batı Sami'nin hububat tanrısı Dagan ile ilgili olabilir. Oylum Höyük silindir mührü, M. Ö. 19. Yüzyılın ikinci yarısı ile 18. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilebilir. Abstract: A beige colored cylinder seal (OY10 Inv. 065) ( limestone?) was uncovered in ÖBY 102#1in Trench L22 at Oylum Höyük in 2010 excavation season (Fig. 1). Its lenght is 1.9 cm and its diameter is 1 cm. The diameter of the perforation is 0.3 cm. This seal belongs to Syro-Anatolian linear-cursiv group. This group of seals are considered to be related to the early Syrian seals. These seals are likely to be produced in a certain region or a workshop. This type of seals are widely distributed from Anatolia in the North to Palestine in the South and to Cyprus in the West. The main subjects depicted on those cylinder seals are figures with a raised arm and certain physical and clothing features alternated with symbols, various animals, plants, altars, winged creatures and serpents. The scenes are framed at the top and the bottom. The corn depictions on the Oylum Höyük cylinder seal and the others should be related with West Semitic corn god, Dagan. Oylum Höyük cylinder seal may be dated into the second half of the 19. -18. Century BC.
doi:10.17218/hititsosbil.306185 fatcat:sf7544wefbgpbmvveckguvxyna