ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Любов КРАЙНОВА
2020 Gumanіzacіja navchal'no-vihovnogo procesu  
doi:10.31865/2077-1827.1(99)2020.198100 fatcat:tvh6q2jfsjbb5abka47k33rmxa