Military expenditure of Poland and the Baltic countries in the 21st century

Aleksander Rezmer
2014 Europa Orientalis Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich  
doi:10.12775/eo.2013.007 fatcat:lmehpz4gzrbwnmso3f3r55v2si