Prijenos slika Kristofora Krile Antunovića na novi nosilac

Orest Šuman, Elio Karamatić
2019 Portal, journal of the Croatian Conservation Institute  
Svaki zahvat koji mijenja ili uklanja dio izvornika neizbježno je diskutabilan, a među takvima svakako posebno mjesto zauzima metoda transfera. Ovaj tekst, uz kratki uvod u tehniku i povijest nastanka te metode, bavi se okolnostima koje su u recentnoj restauraciji dovele do izbora upravo takvog zahvata na vrijednoj umjetnini iz programa Hrvatskog restauratorskog zavoda. Slike Sv. Ivan Krstitelj i sv. Blaž sa sv. Katarinom i Sv. Nikola i sv. Antun opat sa sv. Dominikom Kristofora Krile
more » ... ora Krile Antunovića dijelovi su cjeline glavnog oltara Uznesenja Bogorodice u crkvi sv. Marije od Pakljene na Šipanu. Postupak o kojem je riječ izveden je na slikama 2016. godine. Detaljno je predstavljen tijek radova, posebno mjere i odluke donesene na temelju razmatranja i procjene stanja umjetnine te učinkovitosti prethodno izvedenih postupaka. Uz to su razmotreni i razlozi odabira pojedinih suvremenih materijala i tehnika, a u zaključnom dijelu teksta razmatra se odražavanje iskustva obavljenog zahvata na vrednovanje primijenjene metode.
doi:10.17018/portal.2019.11 fatcat:22k4n2xpwnfpxas6xwb4ifmcxu