Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ 'Σπουδές στην Εκπαίδευση' για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης

Μαρία Τζώτζου, Νίτσα Μπιγιλάκη
2016 Ανοικτή Εκπαίδευση το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία  
Η ΑεξΑΕ διαφέρει από τη συμβατική στο ότι δεν βασίζεται στην ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ μετάδοση της
more » ... af;, &alpha;&lambda;&lambda;ά &sigma;&tau;&eta;&nu; &lsquo;&epsilon;&xi;&alpha;&tau;&omicron;&mu;ί&kappa;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta;&rsquo; &tau;&eta;&sigmaf; &mu;ά&theta;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;, &kappa;&upsilon;&rho;ί&omega;&sigmaf; &mu;έ&sigma;&alpha; &alpha;&pi;ό &tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&tau;&rsquo; &iota;&delta;ί&alpha;&nu; &mu;&epsilon;&lambda;έ&tau;&eta; &epsilon;&kappa;&pi;&alpha;&iota;&delta;&epsilon;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;&omicron;ύ &upsilon;&lambda;&iota;&kappa;&omicron;ύ &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;έ&rho;&epsilon;&iota; &tau;&omicron;<br />&epsilon;&kappa;&pi;&alpha;&iota;&delta;&epsilon;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;ό ί&delta;&rho;&upsilon;&mu;&alpha;. &Omicron;&iota; &epsilon;&nu;ή&lambda;&iota;&kappa;&omicron;&iota; &sigma;&pi;&omicron;&upsilon;&delta;&alpha;&sigma;&tau;έ&sigmaf; &epsilon;&mu;&pi;&lambda;έ&kappa;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &mu;&iota;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;ί&alpha; &lsquo;&epsilon;&xi;&alpha;&tau;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&epsilon;&upsilon;&mu;έ&nu;&eta;&sigmaf; &mu;ά&theta;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;&rsquo; ή &alpha;&lambda;&lambda;&iota;ώ&sigmaf; &lsquo;&alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&mu;ά&theta;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;&rsquo;, &beta;ά&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&sigmaf; &omicron;&pi;&omicron;ί&alpha;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&gamma;&nu;&omega;&rho;ί&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &iota;&kappa;&alpha;&nu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&omicron;ύ&nu;&tau;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &alpha;&tau;&omicron;&mu;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&phi;&omicron;&rho;έ&sigmaf;, &alpha;&nu;ά&gamma;&kappa;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&delta;&omicron;&kappa;ί&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;. &Eta; &mu;ά&theta;&eta;&sigma;&eta; &beta;&iota;ώ&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &omega;&sigmaf; &lsquo;&alpha;&tau;&omicron;&mu;&iota;&kappa;ή &upsilon;&pi;ό&theta;&epsilon;&sigma;&eta;&rsquo; &mu;έ&sigma;&alpha; &alpha;&pi;ό &tau;&eta;&nu; &epsilon;&xi;&alpha;&tau;&omicron;&mu;ί&kappa;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &mu;&alpha;&theta;&eta;&sigma;&iota;&alpha;&kappa;ή&sigmaf; &delta;&iota;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;ϋ&pi;&omicron;&theta;έ&tau;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ά&gamma;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&nu;ί&sigma;&chi;&upsilon;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&nu;&eta;&lambda;&iota;&kappa;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&epsilon;&xi;&alpha;&rho;&tau;&eta;&sigma;ί&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&nu;&eta;&lambda;ί&kappa;&omicron;&upsilon; &sigma;&pi;&omicron;&upsilon;&delta;&alpha;&sigma;&tau;ή, &omicron; &omicron;&pi;&omicron;ί&omicron;&sigmaf; &alpha;&upsilon;&tau;&epsilon;&nu;&epsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί, &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&epsilon;&kappa;&phi;&rho;ά&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota;, &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&kappa;&alpha;&theta;&omicron;&rho;ί&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota;, &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&epsilon;&lambda;έ&gamma;&chi;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&epsilon;&xi;&epsilon;&lambda;ί&sigma;&sigma;&epsilon;&tau;&alpha;&iota;. &Mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&omicron;ύ&sigma;&alpha; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;-&mu;&epsilon;&lambda;έ&tau;&eta; &pi;&epsilon;&rho;ί&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &delta;&iota;&epsilon;&rho;&epsilon;&upsilon;&nu;ή&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &omicron;&iota; &alpha;&pi;ό&psi;&epsilon;&iota;&sigmaf; &sigma;&pi;&omicron;&upsilon;&delta;&alpha;&sigma;&tau;ώ&nu; &tau;&omicron;&upsilon; &Mu;&Pi;&Sigma; &lsquo;&Sigma;&pi;&omicron;&upsilon;&delta;έ&sigmaf; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Epsilon;&kappa;&pi;&alpha;ί&delta;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta;&rsquo; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&xi; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&omega;&sigmaf; &epsilon;&xi;&alpha;&tau;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&epsilon;&upsilon;&mu;έ&nu;&eta; &mu;ά&theta;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &Epsilon;&Alpha;&Pi;. &Gamma;&iota;&alpha; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&nu;ά&gamma;&kappa;&epsilon;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; έ&rho;&epsilon;&upsilon;&nu;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&lambda;έ&chi;&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &omicron;&iota; έ&xi;&iota; &beta;&alpha;&sigma;&iota;&kappa;ό&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&iota;&sigma;&tau;ώ&sigma;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&phi;&alpha;&rho;&mu;&omicron;&gamma;ή&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&xi;&alpha;&tau;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&epsilon;&upsilon;&mu;έ&nu;&eta;&sigmaf; &mu;ά&theta;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &Epsilon;&Alpha;&Pi;: &alpha;. &tau;&omicron; &epsilon;&kappa;&pi;&alpha;&iota;&delta;&epsilon;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;ό &upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ό, &beta;. &eta; &delta;&iota;&alpha;&pi;&rho;&omicron;&sigma;&omega;&pi;&iota;&kappa;ή &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;ί&alpha;, &gamma;. &eta; &upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&tau;ή&rho;&iota;&xi;&eta; &tau;&omega;&nu; &phi;&omicron;&iota;&tau;&eta;&tau;ώ&nu;, &delta;. &omicron; &rho;ό&lambda;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Kappa;&alpha;&theta;&eta;&gamma;&eta;&tau;ή-&Sigma;&upsilon;&mu;&beta;&omicron;ύ&lambda;&omicron;&upsilon; (&Kappa;&Sigma;), &epsilon;. &eta; &chi;&rho;ή&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &nu;έ&omega;&nu; &tau;&epsilon;&chi;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;ώ&nu; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;. &eta; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&chi;ή &upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;&iota;ώ&nu; (&mu;&eta;&tau;&rho;ώ&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;ή&kappa;&eta;&sigmaf;), &theta;&epsilon;&omega;&rho;ώ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; ό&tau;&iota; &pi;&rho;ό&kappa;&epsilon;&iota;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &mu;&epsilon;&tau;&rho;ή&sigma;&iota;&mu;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&iota;&sigma;&tau;ώ&sigma;&epsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &mu;&pi;&omicron;&rho;&omicron;ύ&nu; &nu;&alpha; &alpha;&xi;&iota;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&omicron;ύ&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &pi;&rho;ά&xi;&eta; &pi;&rho;&omicron;&kappa;&epsilon;&iota;&mu;έ&nu;&omicron;&upsilon; &nu;&alpha; &epsilon;&nu;&iota;&sigma;&chi;ύ&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta;&nu; &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&alpha;&nu;&tau;ί&lambda;&eta;&psi;&eta;, &tau;&omicron;&nu; &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&kappa;&alpha;&theta;&omicron;&rho;&iota;&sigma;&mu;ό &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&epsilon;&kappa;&tau;ί&mu;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &sigma;&pi;&omicron;&upsilon;&delta;&alpha;&sigma;&tau;ώ&nu; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&xi; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&omega;&sigmaf; &epsilon;&xi;&alpha;&tau;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&epsilon;&upsilon;&mu;έ&nu;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&pi;&omicron;&upsilon;&delta;έ&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;. &Gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &lambda;ό&gamma;&omicron; &alpha;&upsilon;&tau;ό, &delta;ό&theta;&eta;&kappa;&epsilon; έ&mu;&phi;&alpha;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ή &tau;&omega;&nu; &pi;&lambda;&epsilon;&omicron;&nu;&epsilon;&kappa;&tau;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&upsilon;&rho;ί&omega;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &mu;&epsilon;&iota;&omicron;&nu;&epsilon;&kappa;&tau;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &epsilon;&phi;&alpha;&rho;&mu;&omicron;&gamma;ή&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&xi;&alpha;&tau;&omicron;&mu;&iota;&kappa;&epsilon;&upsilon;&mu;έ&nu;&eta;&sigmaf; &mu;ά&theta;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &delta;&iota;&alpha;&tau;&upsilon;&pi;ώ&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &pi;&rho;&omicron;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&nu;ί&sigma;&chi;&upsilon;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &pi;&lambda;&epsilon;&omicron;&nu;&epsilon;&kappa;&tau;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&nu; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&rho;&iota;&sigma;&mu;ό &tau;&omega;&nu; &pi;&rho;&omicron;&beta;&lambda;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&nu;&tau;&iota;&mu;&epsilon;&tau;&omega;&pi;ί&zeta;&omicron;&upsilon;&nu; &omicron;&iota; &epsilon;&nu;ή&lambda;&iota;&kappa;&omicron;&iota; &sigma;&pi;&omicron;&upsilon;&delta;&alpha;&sigma;&tau;έ&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Epsilon;&Alpha;&Pi;.
doi:10.12681/jode.9803 fatcat:6nhq3lwlqzfq3e6qxivkqjwgcu