BUDGET SECURITY IN CONDITIONS OF THE REFORM OF THE STATE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM IN UKRAINE: CHALLENGES AND ANTICIPATES
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІН-НЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ

T. Momot, О.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, I. Kraivska, B. Kraivskiy, D. Tumietto, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine, Link Campus University
2018 Komunalʹne Gospodarstvo Mìst  
1 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна 2 Університет Лінку, Мілан, Італія БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ Стаття присвячена дослідженню реалізації реформи управління державними фінансами у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів з метою висвітлення основних загроз у бюджетній системі на сучасному етапі реформування, а також пошуку ефективних шляхів їх
more » ... ктивних шляхів їх подолання. Обґрунтовано напрямки підвищення рівня бюджетної безпеки як складової фінансової безпеки держави шляхом здійснення оцінки якості інформаційного забезпечення сфери казначейського обслуговування бюджетних коштів в умовах реформування системи управління державними фінансами. Проаналізовано сучасний стан бюджетної системи України під впливом деструктивних зовнішніх та внутрішніх викликів та вже отримані результати реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки. Особливу увагу приділено Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в держсекторі до 2025 року. За результатами опитування провідних фахівців ГУ ДКСУ в Харківській області здійснено SWOT-аналіз сучасного етапу реформування обліку та оцінка його перспектив на прикладі сфери казначейського обслуговування бюджетних коштів. Виявлено протиріччя між задекларованими положеннями та реальним станом здійснення реформування бухгалтерського обліку в державному секторі. Ключові слова: державні фінанси, управління державними фінансами, бухгалтерський облік у державному секторі, бюджетна безпека, інформаційне забезпечення управління державними фінансами, сучасні інформаційні технології.
doi:10.33042/2522-1809-2018-6-145-54-61 fatcat:oiguk6tianaone6bfa5vjggecm