Wszechświat genialnym dziełem Boga według Hbr 3, 4

Andrzej J. Obidowicz
2017 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
Spośród pism Nowego Testamentu funkcja Boga jako budowniczego jest najbardziej eksponowana w Liście do Hebrajczyków. W przedstawionym tutaj opracowaniu omówiono jedynie werset 3, 4. Zarówno przekłady polskie, jak i angielskie stosują tam do Boga termin "budowniczy" lub jego pochodne odsłowne. W niniejszym opracowaniu przedstawiono – na drodze analizy kontekstowej – uzasadnienie dla przekładu Hbr 3, 4 eksponującego zamysł koncepcyjny oraz kunszt Boga przy tworzeniu wszechświata.
doi:10.21906/rbl.294 fatcat:m6dfoaprnnbafpgqomr2aq2xlu