INDIVIDUAL SPECIES OF IMPROVEMENT OF TAX PAYMENT SERVICES: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

H.M. Biletska, Fiscal Policy Research Institute Of the State Fiscal Service of Ukraine, N.L. Kovtunovych, M.M. Bundak, Fiscal Policy Research Institute Of the State Fiscal Service of Ukraine, Fiscal Policy Research Institute Of the State Fiscal Service of Ukraine
2019 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
кандидат юридичних наук, завідувачка відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів Науково-дослідного центру проблем оподаткування та фінансового права Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України Ковтунович Н.Л., старший науковий співробітник відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів Науково-дослідного центру проблем оподаткування та фінансового права Науково-дослідного інституту
more » ... ного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України Бундак М.М., молодший науковий співробітник відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів Науково-дослідного центру проблем оподаткування та фінансового права Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України У статті проведено аналіз зарубіжного досвіду у сфері сервісного обслуговування платників податків. Розглянуто підхід щодо надання якісних сервісних послуг державними органами платникам податків та передумови для стимулювання добровільної сплати фіскальних платежів. Значну увагу приділено ініціативним практикам різних країн стосовно розробки та запровадження мобільних додатків та інших новітніх інноваційних технологій. Узагальнено досвід у сфері обслуговування платників таких зарубіжних країн, як Республіка Польща, зокрема такий елемент, як надання фіскальним (податковим) органом онлайн-послуги для громадян стосовно заповнення декларації щодо доходів фізичних осіб (е-PIT); запровадження таких калькуляторів, як: «PIT калькулятор», «інфляційний калькулятор» «валютний калькулятор». Підкреслено, що натепер розвиток ІТ-технологій визначає основний спосіб взаємодії німецьких платників податків з відповідними податковими службами через функціонал онлайн-сервісів. Зокрема, проаналізовано електронний сервіс "ELSTER", запроваджений Податковою службою Федерального міністерства фінансів Німеччини, за допомогою якого платники податків можуть створювати та подавати електронні відповідні податкові декларації. Зазначено, що в Республіці Казахстан зроблено суттєві кроки щодо впровадження дієвих інструментів обслуговування платників, зокрема розміщення у вільному доступі калькуляторів для розрахунку податків: транспортного податку, індивідуального прибуткового податку з фізичних осіб, пені, митних платежів та суми податків на легкові транспортні засоби. Обґрунтовано висновки стосовно того, що податкові служби зарубіжних країн вживають відповідних організаційно-правових заходів для впровадження електронних послуг, зокрема щодо подання звітності та сплати податків. Акцентовано увагу на тому, що ефективність діяльності податкових служб зарубіжних країн орієнтована на використання ІТ-технологій з метою надання мобільного та зручного доступу як платникам податків щодо отримання сервісних послуг, так і податковим органам до інформаційно-аналітичних баз даних інших державних органів, що мають відомості стосовно доходів, витрат, фінансових зобов'язань та фінансового стану суб'єктів господарювання. Ключові слова: електронний кабінет, онлайн-сервіси, інформаційні системи, авторизація, електронний цифровий підпис, онлайнкалькулятори.
doi:10.32782/2524-0390/2019.4.60 fatcat:ocgt7r272ncghb5bbbcgzxloye