TOWARDS A CONVERGENCE OF TOURISM STUDIES AND ISLAND STUDIES

Erik Cohen
2017 Acta Turistica  
SAŽETAK: Otočni studiji i proučavanje turizma uvelike se bave istim temama, ali do sada je među njima bilo malo interakcije. Cilj nam je olakšati konvergenciju tih dvaju istraživačkih područja. Slijedeći praksu otočnih studija, članak propituje ulogu metafora 'neba' i 'pakla', odnosno 'raja' i 'zatvora', u dinamici turističkog razvoja na malim otocima. Snažna metafora otoka kao "raja na zemlji" potakla je razvoj koji se pokazao razornim upravo po rajske atribute otoka. Istovremeno, metafore
more » ... emeno, metafore 'pakla' privlače tanatoturizam, ali imaju manju preobražujuću snagu. Tvrdi se da metafore vezane uz 'rajsko' zanemaruju ljudski aspekt 'otočnih' rajeva te da istraživači otočnog turizma poklanjaju premalo pažnje utjecaju turizma na društvene promjene na otocima. Moguće je da bi intenzivnije bavljenje ovim pitanjem olakšalo konvergenciju otočnih studija i istraživanja u području turizma. KLJUČNE RIJEČI: otočni studiji, otočni turizam, mali otoci, 'rajevi na zemlji', otočni 'paklovi' ABSTRACT: Island studies and tourism studies have overlapping interests, but there was little interaction between them. This article seeks to facilitate a convergence between the two fi elds. Taking its cue from island studies, the article investigates the role of the metaphors of 'heaven' and 'hell,' in the specifi c mode of 'paradise' and 'prison,' on the dynamics of touristic development on small islands. The powerful effect of the metaphor of islands as "earthly paradises" is brought out, but the very development which the metaphor provoked turned out to be destructive of their paradisiac qualities. Metaphors of 'hell' attract thanatourism but have less transformative power. It is argued that 'paradisiac' metaphors underemphasize the human aspect of 'island' paradises, while island tourism researchers pay insuffi cient attention to the effects of tourism on social change on such islands. It is suggested that greater attention to this issue might be a facilitating factor in the convergence of island studies and tourism studies.
doi:10.22598/at/2017.29.1.7 fatcat:bqgynfdzijftdfemv7cl3rbup4