Συμπεράσματα από τη διερεύνηση των γλωσσικών επιλογών σε γραπτά κείμενα της Νέας Ελληνικής*

Μαριάννα Ν. Χρήστου
2017
This paper summarises the results from the investigation of linguistic choices in Modern Greek written texts. More precisely, it explores linguistic choices activated by native speakers of Modern Greek in written text production, and suggests a clarification of three terms: available options (προσφερόμενες εκλογές), potential selections (δυνάμει διαλογές) and final choices (τελικές επιλογές). As revealed by textual analysis combined with informants' opinions in questionnaires, it is shown that
more » ... , it is shown that alternative possibilities of linguistic expression do not have the same function nor do they always lead to the same communicative effect.
doi:10.26262/istal.v18i0.5468 fatcat:phr6jnj6xrdnfdugl4hextmdiu