Anesthesia for cesarean section in patients with preexisting neurologic diseases –10 years of practice

Rafał Kowalczyk, Elżbieta Nowacka, Swietłana Krzemień-Wiczyńska, Tomasz Łazowski, Bronisława Pietrzak, Natalia Mazanowska, Mirosław Wielgoś
2014 Ginekologia Polska  
Znieczulenie do cięcia cesarskiego u pacjentek z choroba neurologiczną -10 lat doświadczeń Anesthesia for cesarean section in patients with preexisting neurologic diseases -10 years of practice 1 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM 2 I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM Streszczenie Cel pracy: Znieczulenie regionalne jest "złotym standardem" do zabiegu cięcia cesarskiego. Jest ono jednak często przeciwskazane u pacjentek z towarzyszącym schorzeniem neurologicznym.
more » ... neurologicznym. Celem pracy była analiza zagadnień związanych z wyborem metody znieczulenia do cięcia cesarskiego u pacjentek ze schorzeniami takimi jak choroby kręgosłupa, padaczka, stwardnienie rozsiane itp. Materiał i metody: Przedstawiono przypadki 85 rodzących z udokumentowaną chorobą neurologiczną, znieczulonych do cięcia cesarskiego w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM w ciągu 10 lat. Przypadki te porównano z dostępnym piśmiennictwem medycznym. Wyniki: U znieczulanych do cięcia cesarskiego pacjentek z powodzeniem stosowano zarówno znieczulenie regionalne jak i ogólne. Decyzja o rodzaju znieczulenia podejmowana była indywidualnie, w zależności od stanu neurologicznego pacjentki. Wnioski: Dotychczas nie opracowano wytycznych dotyczących wyboru rodzaju znieczulenia pacjentów ze schorzeniem neurologicznym. Wybór najbezpieczniejszej metody znieczulenia podejmowany jest indywidualnie i zależy od wielu dodatkowych czynników. Słowa kluczowe: znieczulenie / nic / przewodowe / ogólne / ce r ie ci cie / / neurologia / Abstract Objectives: Regional anesthesia is considered a 'gold standard' for cesarean sections. However, it is very often contraindicated in patients with coexistent neurological diseases. This article attempts to review the specific concerns for administration of anesthesia for cesarean section posed by spinal diseases, epilepsy, sclerosis multiplex and others. Materials and methods: We present 85 cases of parturients with pre-existing neurological diseases, who received anesthesia for caesarean section at the First Clinic of Anesthesia and Intensive Care in the last 10 years. We compared those cases with the medical literature. Otrzymano: 06.08.2013 Zaakceptowano do druku: 30.11.2013 Adres do korespondencji: Rafał Kowalczyk I Klinika Anestezjologii I Intensywnej Terapii WUM, Szpital Dzieciątka Jezus 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, tel./Rafał Kowalczyk et al. Znieczulenie do cięcia cesarskiego u pacjentek z choroba neurologiczną -10 lat doświadczeń. Cel pracy Wyniki Rycina 1. Cięcia cesarskie -liczba w latach 2003-2012. Rycina 2. Cięcia cesarskie u pacjentek ze wskazaniami neurologicznymi w latach 2003-2012 (%). Conclusion: No guidelines for anesthesiologist concerning the best anesthetic technique for patients with neurological diseases have been designed so far. The choice of the safest method is made individually and depends on a variety of factors.
doi:10.17772/gp/1726 fatcat:agadb5bbmzgozgfdnyja7aklpi