Peace Education to Manage Institutional Conflict at Addis Ababa University

Yoseph Woubalem Wereta
2019 Cхід  
PEACE EDUCATION TO MANAGE INSTITUTIONAL CONFLICT AT ADDIS ABABA UNIVERSITY The purpose of this research was to investigate conflict in Addis Ababa University (AAU) and thoroughly understand the conflict by identifying related factors: causes, nature and measures taken. Having explored all these factors the purpose extends to recommend peace education as a new intervention to resolve conflict in AAU. As a method of conflict prevention, the author offers the social technology Peace education,
more » ... eace education, which means cultivating values, disseminating knowledge, developing relationships, skills and behavior aimed at achieving peace and harmony with oneself, with others and with the natural environment. The article provides practical advice and guidance on conflict management at universities. Стаття присвячена усвідомленню суті соціальних конфліктів в освітньому середовищі та пошуку шляхів управління ними на прикладі. Відповідно до пануючих методологічних настанов, соціальний конфлікт, що правильно управляється, має для організації не лише негативні, але й позитивні наслідки. Автор звертається до конкретного сюжету -ситуації в Університеті Аддіс-Абеби (Ефіопія) -для узагальнення природи, причин, типології, потенційних наслідків конфліктів в університетах. Університет Аддіс-Абеби є піонером вищої освіти в Ефіопії, який був створений в 1950 році. Сьогодні в ньому навчається понад 48 тисяч студентів з усіх регіонів країни. Університет Аддіс-Абеби розглядається в статті як міні-модель Ефіопії: студентські громади і земляцтва репрезентують усі наявні етнічні, конфесійні, мовні, соціокультурні спільноти країни. Таке розмаїття час від часу призводить до соціального напруження в кампусах і навіть до відкритих конфліктів. Як метод запобігання конфліктів автор пропонує соціальну технологію Peace education, під якою розуміється культивування цінностей, розповсюдження знань, розвиток відносин, навичок і поведінки, спрямованих на досягнення миру і гармонії з собою, з іншими і з природним середовищем. У статті наводяться практичні поради і рекомендації щодо управління конфліктами в університетах.
doi:10.21847/1728-9343.2019.1(159).157482 fatcat:r2iacpgfcnah3n2esptjnqhpye