SCIENTIFIC APPROACHES TO PROFESSIONAL COMPETENCES DEVELOPMENT OF FUTURE SOFTWARE ENGINEERS DESCRIBED IN THE LOCAL AND FOREIGN LITERATURE

V. Kontsedailo
2017 Ìnformacìjnì Tehnologìï v Osvìtì  
У статті розглянуто наукові підходи до формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів у вітчизняній та зарубіжній літературі. З'ясовано, що розробка програмного забезпечення, як правило, відбувається у контексті управління програмними проектами. Відповідно до досліджень, найбільшою проблемою проектів розробки програмного забезпечення є досить високий відсоток невдало завершених проектів. Дослідниками відзначається, що основним чинником невдалого завершення проектів
more » ... шення проектів розробки програмного забезпечення є відсутність або низький рівень володіння «м'якими» компетентностями у учасників проектів, у тому числі у інженерів-програмістів. Проведено літературний огляд робіт, опублікованих за темою формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Виявлено, що на даний момент існує низка досліджень та наукових підходів щодо формування професійних «м'яких» компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Відповідно до проаналізованих наукових підходів можна умовно поділити існуючі підходи на три групи: підходи, що базуються на проведенні відповідних позааудиторних заходів; підходи, що базуються на проектно-орієнтованому навчанні; підходи, що базуються на використанні ІКТ, наприклад, ігрових симуляторів, у поєднанні з лекціями і навчальними проектами. Вище зазначені групи підходів розглянуто більш детально, з розподілом по дослідженням окремих авторів. Ключові слова: професійні компетентності, «м'які» компетентності, інженерипрограмісти. Вступ. Існує світова дискусія стосовно такого питання: як навчати студентів інженерних спеціальностей більш якісно у час, коли суспільство безупинно змінюється, а нові вимоги до навичок, здібностей, компетентностей та етичних цінностей майбутніх інженерів з'являються дуже швидко. Все більше навчальних закладів шукають нові методики, що дозволять студентам інженерних спеціальностей, у тому числі майбутнім інженерам-програмістам, мати справу з реальними професійними ситуаціями ще у процесі навчання [1; 2]. Сучасні організації та компанії використовують інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для досягнення своїх стратегічних цілей та отримання конкурентної переваги на ринку [1] . Програмне забезпечення (ПЗ) є одним з важливих компонентів ІКТ. Зазвичай програмне забезпечення розробляється як проект, так як проектний підхід має такі переваги: використання менших фінансових та людських ресурсів, економія часу, а також позитивний вплив на досягнення стратегічних цілей організації [3]. Слід підкреслити, що одним із пріоритетів при розробці ПЗ є розробка високоякісного та ефективного програмного забезпечення [4]. Постановка проблеми. Варто зазначити, що розробка ПЗ, як правило, відбувається у контексті управління програмними проектами (УПП). Відповідно до дослідження Халеда Концедайло В. В.
doi:10.14308/ite000646 fatcat:ayqnc4kbtfg7lmjnj735k5fcmi