Öğretmen Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (ÖEPDÖ)

Muhammed Akıncı, Erdoğan Köse
2019 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi  
doi:10.21733/ibad.534751 fatcat:53zwo7ubwzeq3g6zvcz7e5xray