Determine of heart rate response during official competition in junior girl basketball playersYıldız kız basketbolcularda resmi müsabaka sırasında kalp atım hızı yanıtlarının belirlenmesi

Veli Volkan Gürses, Mortaza Moghimi Oskouei, Özkan Işık, Yasin Ersöz
2017 Journal of human sciences  
Developing technological issues provided that measure complex structure of team sports physiological loading during competition and trainings. During the last decade, limited numbers of researches reported about loading intensity and physiological response of junior girl basketball players during official competition. In this context, The aim of this study is determine of heart rate (HR) response during official competition in junior girl basketball players. 12 junior girl basketball players
more » ... sketball players (age: 14.75±0.55 years, height: 168.48±5.3 cm, weight: 62.6±9.52 kg, predicted VO²max: 49.76±3.64 ml/kg/min) participated to this study. The HR measurements were taken official regional clubs league championship. Two days after followed up competition players performed the Shuttle Run Test (SRT) for determine maxHR levels. All HR measurement was taken by Polar Team2 (Finland). Frequency analyses were performed for the obtained data. Wilcoxon Rank Test was used for determined HR difference between halves. Friedman's test was used for detected HR differences between periods. According to the analysis results, the maxHR levels obtained during SRT of the players were determined as 196,33 ± 10,04. The meanHR was determined 176,03±10,36 (89.66% of maxHR) in all competition. First half meanHR was 177,16±13,19 (90.23% of maxHR), second half meanHR was 175,00±11,56 (89.13% of maxHR), first period meanHR was 177,16±13,94 (90.00% of maxHR), second period meanHR was 176,87±12,10 (88.88% of maxHR), third period meanHR was 176,88±12,10 (90.08% of maxHR), fourth period meanHR was 179,40±10,71 (91.73% of maxHR). There were no difference found between halves and periods (p>0.05). As a result of this study, HR response showed that intensity of junior girl basketball competition is approximately 89,66% of maxHR. This results showed that competition intensity is very high during all halves and periods. The determination of the official competition intensity of junior girl basketball players can provide important knowledge to coaches that young players have improved their sporting performance. ÖzetMüsabaka ve antrenmanlar sırasında takım sporunun fizyolojik yükünün karmaşık yapısını ölçen teknolojik gelişmeler sağlanmıştır. Son on yılda, resmi müsabaka sırasında yıldız kız basketbolcuların fizyolojik tepkileri ve yüklenme yoğunluğu ile ilgili sınırlı sayıda araştırma rapor edilmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, yıldız kız basketbolcuların resmi müsabaka sırasında kalp atım hızı (KAH) yanıtlarını belirlemektir. Çalışmaya 12 yıldız kız basketbolcu (yaş: 14,75±0,55, boy: 168,48±5,30, vücut ağırlığı: 62,6±9,52, tahmini VO²maks: 49,76±3,64 ml/kg/dk) katıldı. KAH ölçümleri resmi bölgesel klüpler lig şampiyonasında alındı. Maçtan iki gün sonra KAH seviyelerini belirlemek için 20 m. Mekik Koşusu Testi (20MKT) uygulandı. Basketbolcuların müsabaka ve 20MKT sırasında kalp atım hızları Polar Team2 (Finland) sistem ile ölçüldü. Elde edilen veriler için frekans analizi uygulandı. Yarılar arasındaki KAH farkı için Wilcoxon Rank Testi kullanıldı. Periodlar arasındaki KAH farkları Friedman's Testi ile tespit edildi. Analiz sonuçlarına göre, oyuncuların 20MKT sırasında elde edilen maksKAH değerleri 196,33±10.04 olarak tespit edildi. Basketbolcuların tüm müsabaka ortKAH 175,93±10,19 (maks KAH'ın %89.66). İlk yarı ortKAH 177,16±13,19 (maksKAH'ın %90.23), ikinci yarı ortHR 175,00±11,56 (maksKAH'ın 89.13), ilk period ortHR 177,16±13,94 (maksKAH'ın %90.00), ikinci period ortHR 176,87 ± 12,10 (maksKAH'ın %88.88), üçüncü period ortHR 176,88±12,10 (maksKAH'ın %90.08), dördüncü period ortHR 179,40±10,71 (maksKAH'ın %91.73) olarak tespit edildi. Periyotlar ve yarılar arasında ortKAH bakımından anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Bu çalışmanın bir sonucu olarak, yıldız kız basketbol müsabakasında KAH cevaplarının maxKAH'ın yaklaşık %89,66 şiddetinde olduğu görüldü. Bu sonuçlar, müsabaka yoğunluğunun tüm yarılar ve periyotlar için çok yüksek olduğunu göstermektedir. Yıldız oyuncuların resmi müsabaka yoğunluğunun belirlenmesi, genç oyuncuların spor performansını geliştirdiklerine dair antrenörlere önemli bilgi sağlayabilir.
doi:10.14687/jhs.v14i2.4539 fatcat:dlk2cy2wd5ex5i7nqxlwci2jve