Eksplanatorna moc dobrih primera – Zivan Lazovic: Da li je opravdanje u glavi? Ogledi o epistemickom internalizmu, Plato, Beograd, 2009

Drago Djuric
2012 Theoria Beograd  
Živan Lazović, Da li je opravdanje u glavi? Ogledi o epistemičkom internalizmu, Plato, Beograd 2009) Na srpskom jeziku se retko pojavljuju stručno relevantne monografije koje su u celini posvećene savremenoj epistemologiji. Toliko retko da se stiče utisak da ih je skoro sve ili preveo ili napisao Živan Lazović. Knjiga Da li je opravdanje u glavi?, njegova je poslednja objavljena monografija. Lazović je 1988. godine objavio knjigu pod naslovom Razlozi, uzroci i motivi (Hjum i Kant), a 1994.
more » ... Kant), a 1994. godine knjigu pod naslovom O prirodi epistemičkog opravdanja. Čitaocima koji nisu podrobnije upućeni u probleme savremene epistemologije moglo bi izgledati da se Lazović i u prethodnoj knjizi i u najnovijoj knjizi Da li je opravdanje u glavi, o kojoj ovde nameravamo nešto da kažemo, bavi istim problemom, problemom opravdanja, i da je možda mogao da se pozabavi i nekim drugim epistemološkim problemom. Međutim, primedba te vrste je neosnovana iz više razloga. Prvo, pitanje opravdanja je centralno pitanje epistemologije još od Platona. Ono je to ostalo i danas. Drugo, teško je naći neki epistemološki problem koji se na ovaj ili onaj način ne bi ticao pitanja opravdanja. Treće, u knjizi O prirodi epistemičkog opravdanja Lazović je problem opravdanja prikazao uopšteno i izložio ga u svetlu nekoliko aktuelnih teorijskih pristupa (ne samo internalizma i eksternalizma, nego i različitih verzija teorije o bazičnim verovanjima i koherentizma), dok je izlaganje u poslednjoj knjizi fokusirano na razmatranje epistemološkog internalizma. Neka osnovna pitanja koja su razmatrana u prethodnoj, razmatrana su i u novoj knjizi. Ali, i kada je reč o tome čitalac je na ozbiljnoj dobiti. Mada se i izlaganje u prethodnoj knjizi može smatrati uzornim primerkom dobre naučne proze, ono je u knjizi o kojoj je ovde reč i u didaktičkom i u čisto naučnom pogledu podignuto na viši nivo. U knjizi Da li je opravdanje u glavi? Lazović oba ova aspekta izlaganja uspeva da spoji na izuzetno plodan način. Kada otvorimo visoko stručne knjige iz neke oblasti nauke ili filozofije kojima se retko bavimo, izlaganje u njima često nismo u stanju pratiti bez prethodnog upućivanja u neke od pojmova ili problema čije poznavanje pisac knjige pretpostavlja. Kod Lazovića to nije slučaj. Izlaganje može pratiti svako ko ima makar i površna znanja o epistemologiji. To, naravno, ne znači da je samo izlaganje površno. Naprotiv, izlaganje je vrlo kompleksno. THEORIA 1
doi:10.2298/theo1201123d fatcat:e4fwsoobvjeubpelawpk6ldusq