Diagnostic study on Nikos Kessanlis' artwork "Queue" at the Omonoia station of Athens' metro [article]

Diamantoula Sotiropoulou, National Technological University Of Athens
2020
doi:10.26240/heal.ntua.18558 fatcat:2axzlnr765gnpizbt362ww4m3y