Maurus Reinkowski, Düzenin Şeyleri, Tanzimat'ın Kelimeleri: 19. Yüzyıl Osmanlı Reform Politikasının Karşılaştırmalı Bir Araştırması, Çeviren: Çiğdem Canan Dikmen, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017, 351 shf., ISBN: 9789750840609

Özer Chatıp
2018 Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi  
doi:10.30517/cihannuma.505376 fatcat:w4o3hhkehzfabnmlabqsts65ye