Hedgefondsen, Prestaties uit het verleden bieden verwachtingen voor de toekomst

J. R. Ter Horst, M. Verbeek
2005 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
De populariteit van hedgefondsen is aan het einde van de jaren negentig sterk toegenomen. De voornaamste reden hiervoor is dat hedgefondsen zowel in stijgende als dalende markten een positief rendement proberen te realiseren. Dit geeft interessante diversificatiemogelijkheden voor bijvoorbeeld pensioenfondsen, die het risico van hun bestaande beleggingsportefeuilles weten te reduceren door gedeeltelijk te beleggen in hedgefondsen. In dit artikel onderzoeken we de vraag of er sprake is van
more » ... sprake is van persistentie in de prestaties van hedgefondsen. In tegenstelling tot wat vaak bij traditionele beleggingsfondsen wordt gevonden, blijkt er volgens ons onderzoek in de periode 1994–2000 bij hedgefondsen wel sprake te zijn van persistentie. Een strategie waarbij in de beste 10% hedgefondsen van het afgelopen kwartaal wordt belegd, zou tot een jaarlijks rendement hebben geleid dat 12% hoger is in vergelijking met de slechtste 10% hedgefondsen van het afgelopen kwartaal. Dit impliceert dat prestaties uit het verleden een belangrijke leidraad kunnen zijn bij de selectie van hedgefondsen, en dat dit tot een beter beleggingsrendement van bijvoorbeeld pensioenfondsen kan leiden.
doi:10.5117/mab.79.16311 fatcat:2wvnfxvja5hmtpkxreleoxxcky