Koncepcja etyki indukcyjnej T. G. Masaryka

Marcin Furman
2017 Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych  
Tomasz Garrigue Masaryk znany jest przede wszystkim ze swojej działalności politycznej po I wojnie światowej. Przybliżając sylwetkę myśliciela warto odnotować, że siedemnaście lat po I Wojnie Światowej, w roku 1920 został pierwszym prezydentem Czechosłowacji. Dodać również należy, że jego działalność jako humanisty jest całkowicie przemilczana. Nie wiele się mówi o jego pracy w zakresie socjologii i filozofii. Dlatego tym bardziej trzeba podkreślić jego rolę jako myśliciela. Masaryk bowiem żywo
more » ... Masaryk bowiem żywo wpisuje się w tradycję filozofii austriackiej. W jego poglądach filozoficznych widoczne są zarówno względy Bernarda Bolzano 1 , jak i Franza Brentano. Nawiązując do swoich wielkich nauczycieli, pozostawał zwolennikiem humanizmu i racjonalizmu. Skupiał swoją uwagę na kwestiach etyki praktycznej, która była wynikiem studiów poświęconych filozofom anglosaskim. Głownie chodzi tutaj o empiryków. Wśród nich miejsce szczególne Masaryk przyznaje Hume'owi. W tym kontekście uważa on, że zasadniczą rolę w poznaniu należy przydzielić doświadczeniu. Trzeba zrezygnować z tworzenia sztucznych systemów, które abstrahują od okoliczności życia ludzi. Z tej perspektywy uwidacznia się też sylwetka Masaryka jako zagorzałego krytyka niemieckiego idealizmu. W tym duchu twierdził, że to człowiek i jego egzystencja oraz okoliczności życia 1 Warto wspomnieć, że w myśli Masaryka widoczne są wyraźne odpowiedniki filozofii Bernarda Bolzano. Zdeněk V. David, Masaryk a rakouska filosofická tradice: Bolzano a Brentano w: Filosofický časopis. Ročník 56. 2008/3. s. 349.
doi:10.15290/idea.2017.29.1.11 fatcat:kpvfwidynngfzktjezkvhvcaxy