Evaluation of the S-entropy source intensity in a membrane system for concentration polarization conditions
Ocena natężenia źródła S-entropii w układzie membranowym spolaryzowanym stężeniowo

Andrzej Ślęzak, Jolanta Jasik-ślęzak, Sławomir Grzegorczyn
2017 Annales Academiae Medicae Silesiensis  
doi:10.18794/aams/62992 fatcat:cgfp6b4vcvcvtasr2a3jmn475i