De belofte van interactiviteit: Over de realiteit van een ideaal van mediale communicatie

Eggo Müller
2015 Tijdschrift voor Mediageschiedenis  
Over de realiteit van een ideaal van mediale communicatie Vaak gaven nieuwe technologische ontwikkelingen in de mediageschiedenis aanleiding tot euforische toekomstvisies. Media als communicatiemiddelen waar iedereen toegang tot heeft, en waar geen sprake is van een hiërarchische scheiding tussen zender en ontvanger. Dat zou tot een democratisch, zo niet paradijselijk samenleven van alle burgers leiden. 1 Technologische randvoorwaarde daarvoor zijn media met een retourkanaal, zodat eindelijk
more » ... zodat eindelijk 'echte', namelijk interactieve communicatie mogelijk wordt. Het is daarom niet verbazingwekkend dat ook de ontwikkeling van de digitale media en het World Wide Web gepaard ging met dergelijke euforische geluiden, waarbij het trefwoord 'interactiviteit' een centraal begrip in het discours over de Nieuwe Media vormde. Een typisch voorbeeld hiervan is het loflied op de 'interactieve revolutie' dat de Amerikaanse onderzoeker en ontwerper van computergames Celia Pearce in The Interactive Book aanheft: 'The interactive revolution is not about technology, it's about people. It's about creating machines that extend our mental and creative faculties, that enable us to store, manage, and most important, share massive amounts of knowledge on a global level. It is about using powerful tools to create our own educational and entertainment experiences rather than passively accepting that which is fed to us by so-called experts'. 2
doi:10.18146/tmg.164 fatcat:t6b6uprmifg6dajafs4xbsnntu