Analiza rezultata Europskoga zdravstvenoga potrošačkog indeksa od 2014. do 2017. – s posebnim osvrtom na pokazatelje preventive

Boris Lukovnjak
2020 Studia lexicographica  
U radu su, na temelju analize istraživanja koje je pod nazivom Europski zdravstveni potrošački indeks (Euro Health Consumer Index – EHCI) provela renomirana švedska tvrtka Health Consumer Powerhouse, uspoređeni mjerljivi pokazatelji kvalitete i učinkovitosti zdravstvene skrbi u Republici Hrvatskoj s ostalim zemljama Europe. Spomenuta tvrtka svake godine objavljuje novu ediciju EHCI-ja kojom prati kretanja pojedinih pokazatelja ili cjelina pokazatelja u svakoj zemlji. S obzirom na tekovinu
more » ... m na tekovinu Andrije Štampara i njegovih istomišljenika, Hrvatska je u europskim i svjetskim okvirima prepoznata kao pionir postojećega europskog modela primarne zdravstvene zaštite i preventivnih aktivnosti. Zbog nedovoljnih financijskih ulaganja te nesustavnoga pristupa edukaciji populacije, Hrvatska je u spomenutoj analizi najlošije pokazatelje zdravstvene zaštite ostvarila upravo u području preventive. Istaknuti su kao važni i farmakoekonomski učinci ulaganja u prevenciju i primarnu zdravstvenu zaštitu jer je općepoznato kako je jedna kuna uložena u preventivu ekvivalentna iznosu od deset kuna uloženih u kurativu.
doi:10.33604/sl.13.25.8 fatcat:6l7rx73nsze35beyxg6sb5xvcy