Prediction of pathways and places of accumulation for hydrocarbons of the Chernigiv segment of the Dnieper-Donets aulacogene in relation to magnetic heterogeneity

M. I. Orlyuk, V. V. Drukarenko
2018 Geofizicheskiy Zhurnal  
doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128935 fatcat:ltgeokzqinflnjmft6xu66j4lu