Hva er sykepleie?

Ragnhild Hellesø, Lill Sverresdatter Larsen, Aud Obstfelder, Nina Olsvold
2016 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleiens.2016.58491 fatcat:tjnpjtzd2rcu7euiblc7bnesgi