Służyć sprawie zawierzenia Mądrości

Andrzej Nowicki
2020
W pięknej okolicy Cezarei Filipowej Jezus przeprowadził pewnego razu charakterystyczną rozmowę ze swoimi uczniami. Zapytał ich najpierw, co ludzie -a potem zaraz co oni sami -sądzą o Nim. Z rozmaitych zdań, jakie wówczas padały, odpowiedź Piotra: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16, 16) okazała się odpowiedzią poprawną, bo była zainspirowana natchnieniem samego Boga, zreflektowanym umysłem oraz potwierdzonym codziennym przebywaniem i osobistym doświadczeniem apostoła nabytym u boku tego
more » ... Nazarejczyka, który był "prorokiem potężnym w czynie i słowie" (Mt 21, 11; Łk 24, 19). Wyrażone słowami "pierwszego" z dwunastu apostołów, Szymona zwanego Piotrem (por. Mt 10, 2), pierwsze zarazem wyznanie wiary rodzące się w najbliższym kręgu uczniów Jezusa stało się niemal natychmiast zasadniczym elementem składowym Credo, a tym samym treścią misyjnego posługiwania Kościoła skierowanego do całej ludzkości. To niezmiernie ważne wydarzenie z działalności Jezusa pokazuje, że nie można wyobrazić sobie chrześcijańskiego życia bez tej służebnej roli wobec wierzącego człowieka, jaką spełnia myśl teologiczna. Wiara bowiem potrzebuje w sposób niezbędny teologii, aby mogła przenikać do wnętrza osoby i z owego najgłębszego miejsca -umownie powiedzmy, że znajduje się ono ukryte gdzieś pod ludzkim sercem -uzasadniać jego przekonania, kształtować postawę nie tylko w kwestiach tak zasadniczych, jak sens i cel życia, lecz również wspierać człowieka w codziennym podejmowaniu trafnych decyzji. Słowem, pozwalać i pomagać mu spełniać się jako Osobie. Historia kultury odnotowuje pełnoprawną obecność teologii w rodzinie nauk, wskazuje na jej przynależność do wielkiej posługi myślenia, podkreśla twórczy wkład do tej części dorobku o charakterze materialnym, jak też duchowym, z którego korzysta cały świat oraz może być dumny każdy człowiek. Przynosi jemu prawdziwą wiedzę, to znaczy prawdę o Bogu objawioną w Jezusie Chrystusie i o człowieku. Dla niego Jezus stał się rzeczywiście uczestnikiem
doi:10.34839/wpt.2011.19.2.5-6 fatcat:7t5pkwsydjcobp7shvl5gdtyo4