Synthesis of elastic rotatable support of blade swing of a wind turbine based on the elastic coupling
Синтез обертальної пружної опори маху лопаті вітродвигуна на базі пружної муфти з механічним зворотним зв'язком

G.А. Oborsky, B.A. Morgun, I.I. Sydorenko
2014 Trudy Odesskogo Politehničeskogo Universiteta  
УДК 621.548:621.825.7 Г.О. Оборський, д-р техн. наук, проф., Б.О. Моргун, канд. техн. наук, доц., І.І. Сидоренко, д-р техн. наук, проф., Одес. нац. політехн. ун-т СИНТЕЗ ОБЕРТАЛЬНОЇ ПРУЖНОЇ ОПОРИ МАХУ ЛОПАТІ ВІТРОДВИГУНА НА БАЗІ ПРУЖНОЇ МУФТИ З МЕХАНІЧНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ'ЯЗКОМ Вступ. Розвиток машинобудування на сучасному етапі потребує розробки та застосування нових високоефективних пружних обертальних опор. На відміну від існуючих підшипників кочення і ковзання, обертальні пружні опори (ОПО)
more » ... ні опори (ОПО) вирішують не тільки задачу орієнтації об'єкту типу циліндр відносно елементів корпусу і зменшення тертя між ними, але і декілька інших важливих задач: забезпечення відповідної кутової орієнтації об'єкту типу вал відносно корпусу при дії на вал обумовленого моменту, зменшення негативних проявів перевантажень і коливань та ін. Зазвичай, ці задачі вирішуються за допомогою обертальних опор на базі торсіонів, пружних систем з спіральними пружинами або пружних систем з перетворенням обертального руху у поступальний. До останнього часу основним споживачем таких пристроїв вважали транспортне машинобудування. Однак розвиток техніки потребує наявність таких пристроїв у якості систем керування орієнтацією лопатей вітродвигунів, де використання активних систем з електронним управлінням не завжди є доцільним [1, 2]. Розширення спектру задач, що покладаються на обертальні пружні опори, приводить до подальшого розвитку цього виду пристроїв, що обумовлює їх розробку і дослідження як актуальну науково-прикладну задачу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, пов'язані з аналізом існуючих та синтезом нових обертальних пружних опор (ОПО), свідчать, що максимальна ефективність їх застосування пов'язана з досить значною величиною кута закручування рухомої і нерухомої частин опори [1, 2]. Тому мають місце спроби синтезу ОПО на базі пружних муфт з металічними пружними елементами малої жорсткості. Але, незважаючи на те, що максимальний робочий кут закручування напівмуфт у деяких конструкціях знаходиться у межах 30...35°, по цьому показнику вони не зовсім відповідають вимогам, що пред'являються до робочого кута закручування рухомої і нерухомої частин ОПО. Більшість задач, які вирішуються за допомогою ОПО вимагають відтворення потрібної пружної характеристики при максимальному куті закручування 60...95° [1, 2]. Проведені дослідження, що мали за мету створення нових пасивних пружних муфт, дозволили розробити їх новий вид. Муфти цього виду, які отримали назву пружних муфт з механічним зворотним зв'язком (ПММЗЗ), відрізняються від існуючих наявністю в їх структурі додаткового механічного контуру, завдяки якому муфта набуває функціональних можливостей, за якими вона наближається до активних систем віброізоляції [3]. Розроблена ПММЗЗ дозволяє відтворювати пружну характеристику, яка може бути максимально наближена до потрібної (цільової). Саме це робить цікавим синтез ОПО на базі цієї муфти. Однак, враховуючи те, що основою ПММЗЗ є пружна муфта з металічними пружними елементами малої жорсткості, її робочий кут закручування напівмуфт обмежений 25...28° (в залежності від виконання), що не дозволяє її використання в існуючому виді у якості ОПО.
doi:10.15276/opu.1.43.2014.07 fatcat:ku73jpicyjdc5e5dt7mohaqniq