Türkiye'de doğal yayılış gösteren akçaağaç (Acer L. spp. ) türlerinin bazı botanik özellikleri

Sıtkı ÖZTÜRK
2016 Ormancılık Araştırma Dergisi  
Öz Bu çalışmada, Aceraceae familyasına ait akçaağaçların (Acer spp.) dünyada 200 civarında ülkemizde ise 12 türü ve 17 alt türü bulunan taksonlarının, yayılış gösterdiği alanlardan sürgün, yaprak, çiçek, meyve, tomurcuk örnekleri alınmış, fotoğraflanmış ve herbaryum örneklemeleri yapılmıştır. Ayrıca her bir takson için tomurcuk, yaprak, meyve ve tohumlarından alınan 50'şer adet örneğin; tepe ve yan tomurcuk boyları ve enleri ile pul sayıları, yaprak, boyu, eni, lop sayısı ve yaprak sapı
more » ... , Meyve, sap uzunluğu, meyve kanat boyu ve eni, meyve kanat açısı, meyve kanat baş, orta ve uç kısımları, tohum eni ve boyu ölçülmüş ve bunların ortalama değerleri alınmıştır. Akçağaç taksonlarına ait yapılan ölçümlerin, Faik Yaltırık (1967 b; 1971) tarafından yapılan bazı türlere ait ölçümlerle paralellik görülürken bazı türlerde farklılıklar görülmüştür. İlk defa bu çalışma ile Acer negundo Acer monspessulanum ve Acer hyrcanum türü ve alt türlerinde yaprak, tomurcuk, meyve ve tohumlarında ölçümler gerçekleştirilmiştir. Abstract In this study, shoots, leaves, flowers, fruits, bud samples were taken from the areas where taxa of Aceraceae family (Acer spp.) Were found around 200 in the world, and 12 taxa and 17 subspecies in our country were spread, photographed and herbarium samples were taken. In addition, for each taxon, 50 pieces of buds, leaves, fruits and seeds are taken from the sample; Leaf and stem length, fruit length, stem length, fruit leaf length and width, fruit leaf angle, fruit leaf head, middle and end portions, seed width And their mean values were taken. While the measurements made for the taxa of the maple trees belonging to the Acerceae family are in parallel with the measurements made by Faik Yaltırık (1967 b; 1971), some differences were observed. For the first time, Acer negundo, Acer monspessulanum and Acer hyrcanum taxa measurements were made on leaves, buds, fruits and seeds. To cite this article (Atıf): ÖZTÜRK S., 2016. Türkiye'de doğal yayılış gösteren akçaağaç (Acer) türlerinin bazı botanik özellikleri, Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık Araştırma Dergisi, 4(1):80-99 DOI: http://dx.
doi:10.17568/oad.32261 fatcat:igo5nyif4jh53ifcfngpcsuipu